Dynamic Auto-Painter

Dynamic Auto-Painter 5.2

Nó biến hình hay một 3D vẽ trở thành một tìm bức tranh
Người dùng đánh giá
4.9  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Mediachance
Dynamic Auto-Painter (DAP) là một chương trình tự động hóa ảnh hay một 3D vẽ trở thành một tìm bức tranh. Anh có thể thêm một phi truyền thống nhìn những tấm ảnh của em hay 3D renderings. Nó chứa Real Canvas lựa chọn đó sẽ thêm Vẽ và watercolor Giấy cảm thấy cả hình ảnh ngay cả khi được in trên một bình thường không textured giấy.
Thông tin được cập nhật vào: